Megbízott munkatársak

"Rendelj városonként presbitereket, szolgálattevőket a miképen én néked meghagytam. Szükséges, hogy a presbiter, szolgálattevő feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő; hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető; a ki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást, mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére."

 

Megbízott munkatárs Ellátott feladat
Benéné Árvai Erika Gyülekezeti könyvterjesztés, gyülekezeti könyvtár gondozása
Burján Tamás Angol nyelvi gyülekezeti alkalmak koordinációja, szervezése, laikus bibliaórák
Csathó Ilona Pénztárosi feladatok
Fogarassy Erzsébet Egyházközséget érintő külső rendezvények szervezése, a gyülekezet jótékonysági eseményeinek koordinálása
dr. Gál Jánosné Gyermekmunkai szolgálat, gyülekezeti újság szerkesztői feladatai, Bárka Nyugdíjasklub vezetése
Kádár László és Alexandra Gyűrű Kúra Fiatal Házasok Köre vezetői, gyermekek közötti szolgálat, laikus bibliaórák
Kovácsné Bakondi Ilona Egyházközségi rendezvényeken a vendéglátás megszervezése, istentiszteleti előkészítő szolgálat
Kőszeghy Katalin Gyülekezeti újság korrektori feladatai, gyülekezeti névsor vezetése
Magossné Danyi Szilvia Egyházközségi könyvelési feladatok
Molnár Károlyné Egyházközség rendezvényeken a vendéglátás megszervezése, istentiszteleti előkészítő szolgálat
Molnár Zoltán Karbantartói feladatok koordinálása
Molnárné dr. Pásztor Gréta Istentiszteleti előkészítő szolgálat (lekció)
Pintácsi Éva Gyermekmunkai szolgálat, egyházközséget érintő külső ünnepi rendezvények lebonyolításában való részvétel
Sándor Gábor Gyülekezeti újság főszerkesztői feladatai, úrvacsorai liturgia előkészítése
Scsavniczkiné Káldi Ildikó Gyermekmunkai szolgálat, adminisztráció
Szabó Ivett Gyülekezeti újság szerkesztői feladatai
Szabó Krisztián Egyházközség internetes megjelenésének felügyelete, egyházközséget érintő pályázatok koordinálása, gyülekezeti újság szerkesztői feladatai, imakör vezetése
Szabóné Horuczi Gyöngyi Gyülekezeti kántorizálás vezetője, egyházközségben folyó ének-zenei munka irányítása
Szűcs József Kántori szolgálat

 

Missziói Bizottság:

Burján Tamás
dr. Héjjáné Angeli Vivien
Baloghné Kegyes Éva

Pénzügyi Bizottság:

Molnárné dr. Pásztor Gréta
Szabó Krisztián
 

A gyülekezet presbitériuma és gyülekezetének közössége a 2014. május 11-i ünnepi istentiszteletén Baloghné Kegyes Évának, a tápiószentmártoni gyülekezetrész presbiterének Isten iránti hálával köszönte meg a tápiószentmártoni gyülekezetrész életének fejlesztéséért és a közösségért végzett fáradhatatlan szolgálatát.

A gyülekezet presbitériuma és gyülekezetének közössége a 2014. május 11-i ünnepi istentiszteletén Nedeczki Istvánnénak, a tápióbicskei gyülekezetrész korábbi presbiterének egyházmegtartó és közösségért végzett fáradhatatlan szolgálatáért Isten iránti hálával az egyházközség örökös tiszteletbeli presbitere címet adományozta.